BAZAR KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ

Murowana z kamienia, otynkowana. Pierwsza z II poł. XVIII w., późnobarokowa.
Na rzucie prostokąta, otwarta z trzech stron arkadami, od frontu zwieńczona trójkątnym szczycikiem, daszek dwuspadowy.
Wewnątrz sklepienie kolebkowo-krzyżowe spływające na potrójne pilastry; w ścianie tylnej wnęka zamknięta półkoliście w niej kamienna barokowo - ludowa rzeźba
Skip to content