„STARY” CMENTARZ PARAFIALNY W GRANICACH OGRODZENIA W CZĘSTOBOROWICACH

Cmentarz: Cmentarz parafialny „stary” powstał zapewne dopiero w latach 30 XX wieku. Wcześniej dokonywano pochówków na cmentarzu przykościelnym. Nie jest znana pierwotna wielkość cmentarza. Wiadomo jedynie, że już w 1868 roku był zbyt mały. Pomiędzy 1868r. a 1886r. cmentarz został powiększony i liczył już 2 morgi powierzchni. Całość podzielona była aleją dzikich drzewek na 4 części. Ponadto wokół muru również rosły drzewa.

Cmentarz ogrodzony był murem o wysokości 2 i ½ łokcia oraz 1 łokieć grubości. Do środka prowadziła sosnowa brama zamykana na kłódkę. W 1923 roku dokupiono od włościan ziemię na nowy cmentarz. 14 kwietnia 1923 roku biskup lubelski M. Fulman poświęcił teren nowego cmentarza. „Stary” cmentarz zajmuje pow. Około 1 ha, założony jest na niregularnym planie zbliżonym do trapezu, ogrodzony z trzech stron ogrodzeniem wykonanym z metalowych prętów rozpiętych na murowanych filarkach o podstawie kwadratu, wykonanych z cegły (ogrodzenie z 1939r.). Od strony wschodniej ogrodzony murem z kamienia. Od strony drogi wojewódzkiej nr 837 znajduje się metalowa dwuskrzydłowa brama wjazdowa, flankowana dwoma jednoskrzydłowymi furtami. Ramiona bramy i furty zawieszone są na murowanych z cegły filarach.

Układ kwater i mogił regularny. Od bramy prowadzi krótka szeroka alejka główna. Na końcu alei znajduje się kaplica rodziny Drojeckich (patrz poniżej). Od alei głównej odchodzą nieliczne boczne alejki o nawierzchni gruntowej. Za kaplicą teren łagodnie pochyla się w kierunku wschodnim. Nieliczny stary drzewostan – lipa drobnolistna.

Na cmentarzu kilka starych zabytkowych nagrobków o wysokich walorach artystycznych. Najstarszy nagrobek – pomnik Antoniego Załęskiego wystawiony wg projektu inż. Macieja Bayera po 1832 roku. Inne zabytkowe nagrobki: Anny z Zaborowskich Malhomme (zm. 1847), rodziny Remblińskich, ks. Aleksandra Biernackiego (2 poł. XIX w.)

„STARY” CMENTARZ PARAFIALNY W GRANICACH OGRODZENIA W CZĘSTOBOROWICACH wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego Nr A/948, dec. z 15.05.1987r.
Kaplica Grobowa Drojeckich: Kaplica cmentarna grobowa rodziny Drojeckich ze Stryjna jest budowlą na planie prostokąta z prostopadłościenną bryłą przykrytą dachem o połaciach półkolistych z końca XIX w. Kaplica sklepiona kolebkowo (konstrukcja z betonu zbrojonego). Posadzka ceramiczna. Szczyty zamknięte łukiem ostrym zbliżonym do półkola.
Obiekt z cegły politurowanej, kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Elewacja główna z wejściem z kutą bramą, w elewacjach bocznych po trzy małe okienka zamknięte półkoliście, ozdobione witrażami. Wejście do kaplicy dwuskrzydłową metalową kratą z herbem Drojeckich „Korczak”, nad kartuszami herbowymi – czary, z których wyglądają psy. W elewacji tylnej witraż z Matką Boską.
Wewnątrz kaplicy piaskowcowy ołtarz. Antepedium z ostrołukowymi płycinami, wypełnienie trójlistnym maswerkiem. Kaplica usytuowana jest ok. 20m od bramy głównej „starego” cmentarza, frontem zwrócona w stronę bramy.
KAPLICA GOBOWA DROJECKICH wpisana jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego Nr A/948, dec. z 02.07.2013r.
Pomnik Powstańców Styczniowych (Mogiła):
Na cmentarzu parafialnym w Częstoborowicach znajduje się pomnik powstańców poległych podczas "rzezi częstoborowickiej" 27 lipca 1863 roku.

W bitwie poległo 107 powstańców, a 150 zostało rannych. Na wysokim kamiennym cokole stoi biały orzeł w koronie, a napis na pomniku brzmi: " W czci i hołdzie spoczywającym tu 107 powstańcom poległym 27 VII 1863 roku w bitwie z Moskalami na polach Częstoborowic i Rybczewic. Wolni Polacy w X rocznicę wskrzeszenia Rzeczpospolitej 1918-1928".
Pomnik Róży Rembielińskiej:
Róża Rembielińska z Potockich żyła w latach 1818-1868, właścicielka pałacu w Rybczewiach. W swym majątku właśnie w Rybczewicach pomagała chłopom, zakładała ochronki dla dzieci, leczyła chorych, prowadziła naukę czytania i pisania, a także niosła pomoc biednym.
W czasie walk Powstania Styczniowego ukrywała rannych powstańców, dostarczała ubrań i żywności, a także udzielała kwatery w swym dworze, gdzie panowała patriotyczna atmosfera. Wszystko czyniła z wielkim poświęceniem, choć wiedziała, że grożą jej za to represje z konfiskatą majątku włącznie. Pochowana na cmentarzu w Częstoborowicach.

Wyryty na nagrobku napis głosi: "RÓŻA Z POTOCKICH REMBIELIŃSKA URODZONA W 1816 R ZMARŁA 1868 R DNIA 17 PAŹDZIERNIKA PRZESZŁA DOBRZE CZYNIĄC A WSPOMNIENIE O NIEJ NIECH BEDZIE MODLITWĄ"
Cmentarz parafialny tzw. „nowy”
Cmentarz znajduje się naprzeciw „starego” cmentarza w Częstoborowicach. Grunty pod cmentarz ofiarował Leon Epstein, ówczesny właściciel Częstoborowic. Założony 11 kwietnia 1923 roku na planie czworobocznym, trapezowym z wejściem i aleją główną wzdłuż dłuższej osi, układ kwater i mogił regularny, w części symetryczny. Zajmuje powierzchnię ok. 0,8 ha. Najstarszy istniejący nagrobek z 1922 roku, Mur ogrodzeniowy z i poł. XX w., brama z 2 poł. XX w.

Zarządzeniem Wójta Gminy Rybczewice włączony do gminnej ewidencji zabytków.

Galeria

Skip to content