DAWNE STUDNIE GŁĘBINOWE

Na terenie Gminy Rybczewice, głównie w miejscowości Izdebno Kolonia wzdłuż drogi powiatowej numer 2117 L możemy spotkać niepowtarzalne obiekty, które malowniczo wpisują się w tutejszy krajobraz. Studnie głębinowe bo o nich właśnie mowa wg podań mieszkańców znajdowały się na prywatnych posesjach, na które składało się kilku gospodarzy aby zapewnić swoim rodzinom dostęp do wody pitnej. Należy tu zaznaczyć, że wieś Izdebno Kolonia została założona dużo później od sąsiadującej z nią wsi Izdebno.

Część gospodyń – głównie od strony południowej miejscowości, w latach przedwojennych zasilała swoje domy w wodę pochodzącą z tzw. „stoków”. Jednak zbyt duża odległość do codziennego pokonania zmusiła pozostałą część wioski do tworzenia własnych (gospodarskich) studni.

Choć informacji na temat ich genezy nie posiadamy zbyt wiele, dzięki uprzejmości kilku Panów – mieszkańców wsi Izdebno Kolonia udało się zgromadzić kilka ciekawostek.
Studnie powstały w okresie wojennym jednak jedna z nich – od strony wsi Marysin powstała ok 1935 roku. Z pośród przedstawionych jest największa aczkolwiek najpłytsza, średnia głębokość wynosi ok 35-40 m. Pierwotnie cała wykonana była z bali dębowych, jednak z upływem czasu i pod wpływem warunków pogodowych musiał nastąpić jej Dokładnie w 1970 roku mieszkańcy własnymi siłami zastąpili cembrowinę drewnianą na okrągłą betonową.
Jej wydajność była największa ponieważ do łańcucha przymocowane były aż dwa wiadra, a czerpana z niej woda uchodziła za najczystszą 
(nie licząc „stoków”). Według podań studnia ta „pamięta” czasy carskie bowiem biegł tędy dukt.
Pozostałe studnie usytuowane kierunku południowym wsi stopniowo zwiększają swoją głębokość, która dochodzi do 50 m. Jednak czystość wód nie była już taka dobra ze względu budowę geologiczną podłoża tj. piasek, glina, ił.

Piękną studnię na wzór poprzednich możemy również zobaczyć w miejscowości Choiny zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2114 L.

Najbardziej okazałe studnie zostały udokumentowane, a w niedługim czasie dostaną podane remontowi aby dalej mogły zachwycać i przywoływać wspomnienia.

Galeria

Skip to content