CZYSTA WODA - ŹRÓDŁA

Obszar Gminy Rybczewice charakteryzuje się hydrograficzną spójnością. Z ponad 90% jej powierzchni wody spływają do Giełczwi i związanej z nią Radomirki. Tylko niewielkie obszary Zygmuntowa i Izdebna przekazują wody do innych zlewni - Żółkiewki i Łopy. Rzeka Giełczew odprowadza wody w kierunku północnym, a od Piask we wschodnim do rzeki Wieprz. Długość Giełczwi na terenie Gminy wynosi około 17 km, a Radomirki około 3,5 km. Obie rzeki prowadzą wody stosunkowo czyste i pod względem klasyfikacji zaliczają się do III klasy czystości.

W rzece Giełczew w miejscowości Rybczewice Drugie zaobserwować można obecność raków i małży co potwierdza czystość płynących wód. Istotną rolę w zasilaniu rzek pełnią wydajne źródła zlokalizowane w Pilaszkowicach Pierwszych i Pilaszkowicach Drugich, Częstoborowicach, Stryjno Kolonii, Stryjnie Pierwszym oraz Wygnanowicach (Dębniaku). Największe obszarowo zlokalizowane jest w Wygnanowicach, natomiast w Stryjnie istnieje źródło o wydajności do 120 l/sekundę.

Galeria

Skip to content