MIEJSCA REKREACJI

Zbiornik wodny Rybczewice jest typowym wodnym zbiornikiem retencyjnym i rekreacyjnym, zapewniającym obok funkcji ekologicznych (doskonałe warunki dla rozwoju flory i fauny) atrakcyjne miejsce bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Rybczewice. Obszar zbiornika porasta roślinność stanowiąca enklawę dla zwierząt i ptactwa wodnego. Zbiornik ten to doskonałe miejsce do uprawiania wędkarstwa. Prowadzona na zbiorniku gospodarka rybacka nie słuzy do pozyskiwania ryb na cele handlowe, lecz jedynie jako miejsce połowu ryb dla wędkarzy.

Istniejący zbiornik wodny ma powierzchnię lustra wody 6,73 ha, (powierzchnia ogroblowana 7,53 ha), przy głębokościach 1,1 - 1,8, jego pojemność użytkowa wynosi Vuzyt. = 86 645m3 . Zbiornik jest oparty w większości o wysoki brzeg, a od strony południowej i częściowo zachodniej dodatkowo o groblę ziemną.
Teren, na którym usytuowany jest zbiornik wodny w rybczewicach znajduje się na obszarze objętymi formami ochrony przyrody. Obszar ten to Krzczonowski Park Krajobrazowy, teren ten wpisany jest do rejestru zabytków (A/1643) i jest objęty ochroną konserwatorską.

Galeria

Skip to content