BAZAR KAPLICZKA

Murowana z kamienia wapiennego przez Andrzeja Kozło.
Posiada z boku dwa okienka, dach pokryty jest eternitem. W środku ołtarzyk z dwoma lichtarzami i figurą siedzącego Jezusa ze związanymi sznurem rękoma. Nad nią wisi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Kapliczka znajduje się w pobliżu dawnej szkoły, niedaleko sklepu.
Skip to content