ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W RYBCZEWICACH

Zespół dworsko – parkowy.
Budynek z 2 połowy XIX wieku, w całości murowany z kamienia i cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Obustronnie otynkowany. Nad piwnicami (pod skrzydłem zach. i częściowo wsch.) sklepienia kolebkowe i odcinkowe. Stropy drewniane, belkowe z podsufitką z desek i tynkiem na trzcinie. Więźba dachowa drewniana krokwiowo- stolcowa i krokwiowo- płatwiowa. Pokrycie dachu- blacha. Posadzki - w piwnicach brak, wyżej- podłogi białe, parkiet, lastriko, terrakota, posadzki cementowe, a na strychu polepa. Schody wewnętrzne drewniane, dwubiegowe, z ozdobnymi balustradami i poręczami.
Balkony ceglane na belkach stalowych podpierane od dołu przez wsporniki. Drzwi drewniane, prostokątne oraz z zamknięciem półkolistym jedno- i dwuskrzydłowe. Okna drewniane, prostokątne, część z zamknięciem półkolistym w większości dwuskrzydłowe.
Nad gankiem w elewacji zachodniej- okno kształcie rombu. Elewacje-większość ich płaszczyzn wykonana w stylu imitującym obłożenie prostokątnymi płytami- efekt uzyskany przez fugowanie w grubości tynku.
Pierwotny skład zespołu stanowiły: czworak, stajnia cugowa, obora, kurnik, spichlerz, gorzelnia, kuźnia, stolarnia, ogrodzenie z bramkami wznoszone pod koniec XIX w., pozostałości parku założonego również w XIX w. Obecnie pozostały w użytkowaniu obiekty - kuźnia, spichlerz oraz stolarnia zostały wyremontowane i zaadaptowane  przez mieszkańców na cele publiczne.
Najbardziej zachowanym zabytkiem z tamtego czasu jest  oczywiście sam dwór, ale również  brama z ogrodzeniem prezentują się nadal okazale. Do 2 listopada 2011 roku dwór pełnił funkcję siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1643.

Galeria

Skip to content