MIEJSCA REKREACJI

Skatepark w Rybczewicach był wyczekiwany przez młodszych mieszkańców naszej gminy, stał się rzeczywistością. Wkrótce nastąpi otwarcie.💪

✅Budowa rozpoczęła się grudniu ubiegłego roku. W poniedziałek obiekt przeszedł odbiór techniczny. Wiosną zostanie udostępniony dla mieszkańców po wcześniejszym zagospodarowaniu terenu: wykonaniu niwelacji terenu i nasadzeń roślinności wokół skateparku. ✅Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 500 m2, stanęły tam takie urządzenia, jak: bank, rail, bump, ramp, curb poziomy i ławka skate. ✅Nowy punkt rekreacji ma zachęcić młodszych mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. ✅Czekamy z niecierpliwością, aż pogoda pozwoli amatorom rolek, deskorolek, hulajnóg i BMX korzystać z tego miejsca. 🚴‍♀️🛹

Skatepark powstał na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” w ramach projektu współpracy pn. „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” w partnerstwie z 3 lokalnymi grupami działania: LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Promenada S12 oraz LGD Ziemia Zamojska. W wyniku tego projektu powstało lub zostało zmodernizowanych łącznie 31 punktów rekreacji na obszarach partnerskich LGD.
Teren, na którym usytuowany jest zbiornik wodny w rybczewicach znajduje się na obszarze objętymi formami ochrony przyrody. Obszar ten to Krzczonowski Park Krajobrazowy, teren ten wpisany jest do rejestru zabytków (A/1643) i jest objęty ochroną konserwatorską.

Galeria

Skip to content